فاش شد – رژیم غذایی با قدرت پروتئین، خوب یا بد؟

[gpt3]

در دنیای رژیم‌های کم کربوهیدرات، رژیم پروتئین پاور یکی از بهترین و معتبرترین رژیم‌های کم کربوهیدرات در سراسر جهان است. هدف اصلی این است که عادات غذایی فرد را از طریق 3 مرحله تغییر دهید که 3 هفته طول می کشد و از طریق آن تغییرات کاهش وزن و ولع مصرف رخ می دهد. اما آیا واقعا برای شما خوب است یا بد؟

در اینجا نسخه کوتاه رژیم غذایی قدرت پروتئین و آنچه در مورد آن است آورده شده است. این رژیم به 3 مرحله تقسیم می شود:

1. مداخله: این مرحله درست همانطور که به نظر می رسد است. به کاربران لیستی از مواد غذایی داده می شود و به آنها گفته می شود که چگونه و چه زمانی این غذاها را بخورند، به تدریج آن را در زندگی روزمره خود پیاده کنند و به آرامی از عادات غذایی فعلی خود خلاص شوند، مهمتر از همه غذاهای حاوی کربوهیدرات. این حدود 2 هفته طول می کشد و سخت ترین بخش رژیم برای تکمیل است.

انتقال: این مرحله از رژیم زمانی است که شما شروع به عادت کردن به اثرات رژیم غذایی Protein Power می کنید. تکمیل این مرحله دشوارتر است زیرا شما در حال حاضر غذاهای موجود در این رژیم را در روال خود پیاده کرده اید و به آن عادت کرده اید.

نگهداری: این کاملاً توضیحی است، اما بعد از اینکه رژیم را کامل کردید، اساساً به خوردن این وعده‌های غذایی (که عمدتاً غذاهای پروتئینی هستند) ادامه می‌دهید و به قوانین پایبند هستید. می توانید اطلاعات دقیق تری در مورد این مراحل در وب سایت رسمی Protein Power دریافت کنید.

بنابراین دوباره سوال این است که آیا این رژیم واقعا برای شما خوب است یا بد؟

خوب پس از تحقیق در مورد نظرات مشتریان، نتیجه گیری متفاوت است. از طرف دیگر، افراد با انجام این رژیم، بهبود سلامت و نتایج کاهش وزن را تجربه می کنند. با این حال، از جنبه منفی، این رژیم مستلزم تعهد طولانی مدت است و برای بسیاری از افراد سخت است که به رژیم این رژیم پایبند باشند یا مصرف کربوهیدرات نداشته باشند. بسیاری از افراد ترک می کنند و متأسفانه در نتیجه وزن برمی گردد.

[/gpt3]

در دنیای رژیم‌های کم کربوهیدرات، رژیم پروتئین پاور یکی از بهترین و معتبرترین رژیم‌های کم کربوهیدرات در سراسر جهان است. هدف اصلی این است که عادات غذایی فرد را از طریق 3 مرحله تغییر دهید که 3 هفته طول می کشد و از طریق آن تغییرات کاهش وزن و ولع مصرف رخ می دهد. اما آیا واقعا برای شما خوب است یا بد؟

در اینجا نسخه کوتاه رژیم غذایی قدرت پروتئین و آنچه در مورد آن است آورده شده است. این رژیم به 3 مرحله تقسیم می شود:

1. مداخله: این مرحله درست همانطور که به نظر می رسد است. به کاربران لیستی از مواد غذایی داده می شود و به آنها گفته می شود که چگونه و چه زمانی این غذاها را بخورند، به تدریج آن را در زندگی روزمره خود پیاده کنند و به آرامی از عادات غذایی فعلی خود خلاص شوند، مهمتر از همه غذاهای حاوی کربوهیدرات. این حدود 2 هفته طول می کشد و سخت ترین بخش رژیم برای تکمیل است.

انتقال: این مرحله از رژیم زمانی است که شما شروع به عادت کردن به اثرات رژیم غذایی Protein Power می کنید. تکمیل این مرحله دشوارتر است زیرا شما در حال حاضر غذاهای موجود در این رژیم را در روال خود پیاده کرده اید و به آن عادت کرده اید.

نگهداری: این کاملاً توضیحی است، اما بعد از اینکه رژیم را کامل کردید، اساساً به خوردن این وعده‌های غذایی (که عمدتاً غذاهای پروتئینی هستند) ادامه می‌دهید و به قوانین پایبند هستید. می توانید اطلاعات دقیق تری در مورد این مراحل در وب سایت رسمی Protein Power دریافت کنید.

بنابراین دوباره سوال این است که آیا این رژیم واقعا برای شما خوب است یا بد؟

خوب پس از تحقیق در مورد نظرات مشتریان، نتیجه گیری متفاوت است. از طرف دیگر، افراد با انجام این رژیم، بهبود سلامت و نتایج کاهش وزن را تجربه می کنند. با این حال، از جنبه منفی، این رژیم مستلزم تعهد طولانی مدت است و برای بسیاری از افراد سخت است که به رژیم این رژیم پایبند باشند یا مصرف کربوهیدرات نداشته باشند. بسیاری از افراد ترک می کنند و متأسفانه در نتیجه وزن برمی گردد.


منتشر شده

در

توسط