چرا رژیم های کم کربوهیدرات برای زنان 14 تا 40 ساله خطرناک است؟

[gpt3]

به این فکر می کنید که آن کیلوهای تعطیلات را کم کنید؟ آیا قصد دارید از رژیم غذایی کم کربوهیدرات برای رسیدن به این کاهش وزن استفاده کنید؟ دوباره فکر کنید…رژیم های کم کربوهیدرات می تواند برای زنان 14 تا 40 ساله به شدت خطرناک باشد! در حالی که حفظ وزن سالم مهم است… خطرات مرتبط با رژیم کم کربوهیدرات یا بدون کربوهیدرات به سرعت از مزایای اولیه آن بیشتر می شود. رژیم های کم کربوهیدرات در سال های اخیر به عنوان یک راه حل سریع برای کاهش وزن بسیار محبوب شده اند، با این حال مشخص شده است که بیشتر کاهش وزن اولیه به دلیل مایعات و بافت ماهیچه ای است … حتی چربی!

هدف رژیم های کم کربوهیدرات کاهش میزان کربوهیدرات/قند از رژیم غذایی شما و افزایش مصرف پروتئین و چربی است. در رژیم غذایی بدون کربوهیدرات یا رژیم بدون کربوهیدرات نوع اتکینز، غذاهایی مانند ماکارونی، نان، برنج و الکل را حذف می‌کنید، اما می‌توانید هر چقدر که دوست دارید گوشت، پنیر و چیزهای چرب بخورید. رژیم های کم کربوهیدرات، مانند رژیم اتکینز یا ساوت بیچ، هدفشان محدود کردن مصرف کربوهیدرات به حدود سی کربوهیدرات در روز است.

در طول 10 سال گذشته از زمانی که رژیم های کم کربوهیدرات محبوب شده اند، دانشمندان و متخصصان تغذیه بسیاری از عوارض جانبی طولانی مدت و خطرات رژیم های کم کربوهیدرات را کشف کرده اند! کشف شده است که رژیم های کم کربوهیدرات در واقع عملکرد مغز را کاهش داده و بر حافظه شما تأثیر می گذارد!

سلول های مغز شما دو برابر بیشتر از سایر سلول های بدن شما به انرژی نیاز دارند… و گلوکز (قند) تنها سوختی است که معمولاً توسط سلول های مغز استفاده می شود! بنابراین با کاهش مصرف کربوهیدرات یا حذف کامل کربوهیدرات ها به سلول های مغزتان آسیب جدی وارد می کنید! یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات به طور موثر مغز را از گلوکز گرسنه می‌سازد – منجر به تفکر مه آلود، تمرکز ضعیف و کاهش عملکرد حافظه می‌شود. نه تنها این، بلکه سطوح پایین گلوکز نیز می تواند منجر به نوسانات خلقی، خستگی و حتی افسردگی شود! توافق بر این است که کاهش میزان کربوهیدرات در رژیم غذایی روزانه شما مفید است… با این حال اکثر رژیم های کم کربوهیدرات، بدون کربوهیدرات موجود در بازار برای بدن بسیار شدید هستند و می توانند به مشکلات سلامتی جدی منجر شوند. اگر می خواهید وزن کم کنید، یک برنامه غذایی سالم و متعادل و ورزش توسط پزشکان و متخصصان تغذیه توصیه می شود… رژیم های کم کربوهیدرات یا بدون کربوهیدرات خطرناک هستند!

[/gpt3]

به این فکر می کنید که آن کیلوهای تعطیلات را کم کنید؟ آیا قصد دارید از رژیم غذایی کم کربوهیدرات برای رسیدن به این کاهش وزن استفاده کنید؟ دوباره فکر کنید…رژیم های کم کربوهیدرات می تواند برای زنان 14 تا 40 ساله به شدت خطرناک باشد! در حالی که حفظ وزن سالم مهم است… خطرات مرتبط با رژیم کم کربوهیدرات یا بدون کربوهیدرات به سرعت از مزایای اولیه آن بیشتر می شود. رژیم های کم کربوهیدرات در سال های اخیر به عنوان یک راه حل سریع برای کاهش وزن بسیار محبوب شده اند، با این حال مشخص شده است که بیشتر کاهش وزن اولیه به دلیل مایعات و بافت ماهیچه ای است … حتی چربی!

هدف رژیم های کم کربوهیدرات کاهش میزان کربوهیدرات/قند از رژیم غذایی شما و افزایش مصرف پروتئین و چربی است. در رژیم غذایی بدون کربوهیدرات یا رژیم بدون کربوهیدرات نوع اتکینز، غذاهایی مانند ماکارونی، نان، برنج و الکل را حذف می‌کنید، اما می‌توانید هر چقدر که دوست دارید گوشت، پنیر و چیزهای چرب بخورید. رژیم های کم کربوهیدرات، مانند رژیم اتکینز یا ساوت بیچ، هدفشان محدود کردن مصرف کربوهیدرات به حدود سی کربوهیدرات در روز است.

در طول 10 سال گذشته از زمانی که رژیم های کم کربوهیدرات محبوب شده اند، دانشمندان و متخصصان تغذیه بسیاری از عوارض جانبی طولانی مدت و خطرات رژیم های کم کربوهیدرات را کشف کرده اند! کشف شده است که رژیم های کم کربوهیدرات در واقع عملکرد مغز را کاهش داده و بر حافظه شما تأثیر می گذارد!

سلول های مغز شما دو برابر بیشتر از سایر سلول های بدن شما به انرژی نیاز دارند… و گلوکز (قند) تنها سوختی است که معمولاً توسط سلول های مغز استفاده می شود! بنابراین با کاهش مصرف کربوهیدرات یا حذف کامل کربوهیدرات ها به سلول های مغزتان آسیب جدی وارد می کنید! یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات به طور موثر مغز را از گلوکز گرسنه می‌سازد – منجر به تفکر مه آلود، تمرکز ضعیف و کاهش عملکرد حافظه می‌شود. نه تنها این، بلکه سطوح پایین گلوکز نیز می تواند منجر به نوسانات خلقی، خستگی و حتی افسردگی شود! توافق بر این است که کاهش میزان کربوهیدرات در رژیم غذایی روزانه شما مفید است… با این حال اکثر رژیم های کم کربوهیدرات، بدون کربوهیدرات موجود در بازار برای بدن بسیار شدید هستند و می توانند به مشکلات سلامتی جدی منجر شوند. اگر می خواهید وزن کم کنید، یک برنامه غذایی سالم و متعادل و ورزش توسط پزشکان و متخصصان تغذیه توصیه می شود… رژیم های کم کربوهیدرات یا بدون کربوهیدرات خطرناک هستند!


منتشر شده

در

توسط