چرا رژیم کتوژنیک لاغر برای کاهش وزن موثر نمی باشد؟

چرا رژیم کتوژنیک لاغر برای کاهش وزن موثر نمی باشد؟

برای کسانی که سعی می کنند با استفاده از رژیم کتوژنیک لاغر وزن خود را کاهش دهند، ممکن است با سؤال این اتفاق بیفتد که چرا رژیم کتوژنیک لاغر موثر برای کاهش وزن نمی باشد؟

اصلاً، رژیم کتوژنیک لاغر نمی تواند به خوبی وزن شما را کاهش دهد. این رژیم به شما اجازه می دهد تا به اندازه کافی کالری را مصرف کنید تا فعالیت های روزانه خود را انجام دهید. اما رژیم کتوژنیک لاغر نمی تواند به خوبی وزن شما را کاهش دهد. برای کاهش وزن باید به شما کمی اضافه انرژی را هدیه داد که با توجه به نوع فعالیت های شما، ممکن است باید بیشتر از آن استفاده کنید.

در ادامه، باید به خاطر داشت که کاهش وزن ممکن است به دو روش از جمله کاهش کالری و افزایش فعالیت فیزیکی تقسیم شود. رژیم کتوژنیک لاغر می تواند به شما کمک کند تا کالری را کاهش دهید، اما افزایش فعالیت فیزیکی نیاز است که باید با فعالیت های مناسب و سالم به خوبی انجام شود.

بنابراین، می توان گفت که رژیم کتوژنیک لاغر موثر برای کاهش وزن نمی باشد، اما با استفاده از آن و همچنین افزایش فعالیت فیزیکی، می توانید وزن خود را کاهش دهید.


منتشر شده

در

توسط