چرا کتوژنیک لاغر نمی تواند موفق به کاهش وزن شما شود؟

کتوژنیک لاغر یک روش یادگیری ماشینی است که برای کاهش وزن به کار می رود. این روش کار می کند تا با تشخیص و تحلیل رفتارهای شما، به شما کمک کند تا وزن خود را کاهش دهید. اما چرا کتوژنیک لاغر نمی تواند موفق به کاهش وزن شما شود؟

یکی از دلایل این است که کتوژنیک لاغر به سادگی نمی تواند تشخیص داده های زندگی ورزشی شما را به درستی پیدا کند. مثلاً، اگر شما به ورزش منظم بپردازید، کتوژنیک لاغر نمی تواند به درستی تشخیص دهد که چه مقدار ورزشی باید انجام داده شود. این بدان معنی است که کتوژنیک لاغر نمی تواند به شما کمک کند تا به شکل مناسبی برای کاهش وزن شما اقدام کنید.

دیگر دلیلی که کتوژنیک لاغر نمی تواند موفق به کاهش وزن شما شود این است که آن نمی تواند به شما کمک کند تا خودشان را به خود کنترل کنید. کتوژنیک لاغر به شما کمک می کند تا به شکل مناسبی رفتار خود را تغییر دهید، اما این نه تنها چیزی است که برای کاهش وزن نیاز است. برای کاهش وزن باید به خود کنترل کرداری کنید و از رفتارهای ناسازگار با وزن خود جلوگیری کنید. این کارها را کتوژنیک لاغر نمی تواند برای شما انجام دهد.

به نظر می رسد که کتوژنیک لاغر می تواند به شما کمک کند تا به شکل مناسبی برای کاهش وزن شما اقدام کنید، اما برای کاهش وزن به خود کنترل کرداری نیز نیاز است. اگر شما برای کاهش وزن از کتوژنیک لاغر استفاده می کنید، باید همچنین به خود کنترل کرداری نیز اقدام کنید.


منتشر شده

در

توسط